• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 191210
  • Gjensynstreff og katalogslipp 15.12.19
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 2500.00
  • TOTALPRIS NOK: 2500.00
Antall deltakere
Color Line Oslo-Kiel: 15.12.19 -> 16.12.19
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

150.00

Enkel utv./Singel outside

400.00

Prom. enk.

250.00

Color Line Kiel-Oslo: 16.12.19 -> 17.12.19
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

150.00

Enkel utv./Singel outside

400.00

Prom. enk.

250.00