• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 200202
  • Svipptur med Color Line til Kiel 02.02.20
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 2500.00
  • TOTALPRIS NOK: 2500.00
Antall deltakere
Color Line Oslo-Kiel: 02.02.20 -> 03.02.20
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

300.00

Enkel utv./Singel outside

400.00

Prom. enk.

250.00

Color Line Kiel-Oslo: 03.02.20 -> 04.02.20
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

300.00

Enkel utv./Singel outside

400.00

Prom. enk.

250.00