• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 200410
  • Påskesvipp til København 06.04.20
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 2990.00
  • TOTALPRIS NOK: 2990.00
Antall deltakere
DFDS Cruise Oslo - København: 06.04.20 -> 07.04.20
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

300.00

Enkel utv./Singel outside

700.00

DFDS Cruise København - Oslo: 07.04.20 -> 08.04.20
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

300.00

Enkel utv./Singel outside

700.00