• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 200901
  • Jubileumssvipp med Color Line til Kiel 13.09.2020
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 3290.00
  • TOTALPRIS NOK: 3290.00
Antall deltakere
Color Line Oslo-Kiel: 13.09.20 -> 14.09.20
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

150.00

Enkel utv./Singel outside

400.00

Color Line Kiel-Oslo: 14.09.20 -> 15.09.20
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

150.00

Enkel utv./Singel outside

400.00