• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 201105
  • Th.Liens julecruise til Kiel 22.11.2020
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 2990.00
  • TOTALPRIS NOK: 2990.00
Antall deltakere
Color Line Oslo-Kiel: 22.11.20 -> 23.11.20
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

75.00

Enkel utv./Singel outside

325.00

Color Line Kiel-Oslo: 23.11.20 -> 24.11.20
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

75.00

Enkel utv./Singel outside

325.00