• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 211103
  • Julecruise med Color Line til Kiel 23.11 23.11.2021
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 2990.00
  • TOTALPRIS NOK: 2990.00
Antall deltakere
Color Line Oslo-Kiel: 23.11.21 -> 24.11.21
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

150.00

Enkel utv./Singel outside

410.00

Color Line Kiel-Oslo: 24.11.21 -> 25.11.21
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

150.00

Enkel utv./Singel outside

410.00