• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 220102
  • Gjensynstreff 23.01.2022 23.01.2022
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 2990.00
  • TOTALPRIS NOK: 2990.00
Antall deltakere
Color Line Oslo-Kiel: 23.01.22 -> 24.01.22
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

100.00

Enkel utv./Singel outside

235.00

Prom. enk.

157.00

Color Line Kiel-Oslo: 24.01.22 -> 25.01.22
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

100.00

Enkel utv./Singel outside

235.00

Prom. enk.

157.00