• Antall
  • Bestiller
  • Deltakere
  • Tillegg
  • Bekreft
  • Din reise - 230101
  • Color Cruise med presentasjon av turkatalog 2023 22.01.2023
  • Deltakere: 1
  • Sum grunnpris Nok: 2990,00
  • TOTALPRIS NOK: 2990,00
Antall deltakere
Color Line Oslo-Kiel: 22.01.23 -> 23.01.23
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

150,00

Enkel utv./Singel outside

425,00

Fire * enk. utv

1425,00

Prom. enk.

270,00

Color Line Kiel-Oslo: 23.01.23 -> 24.01.23
1
Deltakere å plassere:
Beskrivelse
Pris pr. deltaker
Antall

Enkel/Singel

150,00

Enkel utv./Singel outside

425,00

Fire * enk. utv

1425,00

Prom. enk.

270,00